Oznam - SPZ – RgO Novohradu

Vážení užívatelia poľovných revírov v pôsobnosti SPZ - Regionálnej organizácie Novohradu, dovoľte mi, aby som Vám v zmysle záverov regionálneho snemu Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorý sa uskutočnil dňa 22.04. 2017 v hoteli Clavis v meste Lučenec oznámil, že na tomto sneme boli zvolené nové orgány SPZ – RgO Novohradu so sídlom v Lučenci. Za členov predstavenstva organizácie boli zvolení JUDr. Matúš Sarvaš, ako predseda a ako členovia: MVDr. Dušan Antalík, JUDr. Martin Ľupták, PhD., Ing. Jozef Týnus a Mgr. Pavel Drugda. Za členov dozornej rady boli zvolení JUDr. Ladislav Lidinský, ako predseda a ako členovia: Ján Týnus a Matej Albert.

Súčasne Vám oznamujem, že v rámci racionalizácie chodu kancelárie, bude dňom 01. 06. 2017 zlúčené pracovisko kancelárie Obvodnej poľovníckej komory Lučenec a SPZ – RgO Novohradu s tým, že zamestnancom plniacim úlohy obidvoch organizácii bude Ing. Miroslav Šupica. V dohľadnej dobe zároveň plánujeme v spolupráci s OPK Lučenec a mestom Poltár zriadiť detašované pracovisko organizácie v meste Poltár aby poľovníci z tohto regiónu nemuseli za vybavovaním záležitostí cestovať do kancelárie v Lučenci.
V najbližšom období plánuje naša organizácia v spolupráci s OPK Lučenec organizovať viacero aktivít na poli poľovníckej osvety a kynológie, ďalej smerujúcich k podpore užívateľov poľovných revírov pri riešení škôd spôsobených zverou a v neposlednom rade k zveľadeniu zväzového majetku (budovy a strelnice).
O všetkých aktivitách, rozhodnutiach a krokoch Vás budeme informovať prostredníctvom Vašich zástupcov v Rade SPZ – RgO Novohradu, resp. prostredníctvom web ového sídla: http://lucenec.opk.sk, či vo facebookovej skupine: „Slovenský poľovnícky zväz - Regionálna organizácia Novohradu“. Veríme, že touto prácou prispejeme k rozvoju a podpore poľovníctva v novohradskom regióne. V záujme čo najširšej informovanosti poľovníckej verejnosti v našom regióne, prosím o prejednanie tohto listu na Vašich členských schôdzach, resp. o sprostredkovanie jeho obsahu Vašim členom.


S pozdravom Poľovníctvu a Lesu zdar!

JUDr. Matúš Sarvaš
predseda SPZ - RgO Novohradu

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (List užívateľom PR.pdf)List užívateľom PR.pdf[List užívateľom PR]125 kB
Nachádzate sa tu: Home RgO NOVOHRADU Oznam - SPZ – RgO Novohradu