Poplatky za vydanie PL

Poplatky za predlžovanie, resp.vydávanie poľovných lístkov

VYDANIE POĽOVNÉHO LÍSTKA

Poplatok za vydanie poľovného lístka pre občanov SR   
1.   týždenného 10,-€           
2.  mesačného 20,-€
3.  ročného 10,-€
4.  5 ročného 40,-€
5.  10 ročného 80,-€
6.  pre osobu nad 62 rokov (na dobu neurčitú) 40,-€
7.  na obdobie riadneho štúdia pre poslucháčov strednej odbornej školy  alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom 30,-€                                 

 

Poplatok za vydanie poľovného lístka pre cudzincov v rámci štátov EÚ   
1. týždenného 50,-€
2. mesačného 100,-€
3. ročného  200,-€
4. 5 ročného  400,-€
5. 10 ročného 800,-€
6. pre osobu nad 62 rokov (na dobu neurčitú) 1000,-€

 

Poplatok za vydanie poľovného lístka pre cudzincov mimo štátov EÚ   
1. týždenného 50,-€
2. mesačného 100,-€
3. ročného - ak je doba povoleného pobytu minimálne 1 rok a viac 200,-€
4. 5 ročného - ak je doba povoleného pobytu minimálne 5 rokov a viac 400,-€
5. 10 ročného - ak je doba povoleného pobytu minimálne 5 rokov a viac 800,-€

PREDĹŽENIE PLATNOSTI POĽOVNÉHO LÍSTKA

Poplatok za predĺženie platnosti poľovného lístka pre občanov SR   
1.  týždenného, mesačného, pre osobu nad 62 rokov (na dobu neurčitú) a na obdobie riadneho štúdia pre poslucháčov strednej odbornej školy alebo vysokej školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom nepredlžuje sa
2.  ročného 5,-€
3.  5 ročného 20,-€
4.   10 ročného 40,-€

 

Poplatok za predĺženie platnosti poľovného lístka pre cudzincov v rámci štátov EÚ   
1.    týždenného, mesačného, pre osobu nad 62 rokov (na dobu neurčitú)                                                                              nepredlžuje sa 
2.  ročného 100,-€
3.  5 ročného  200,-€
4.  10 ročného  400,-€

 

Poplatok za predĺženie platnosti poľovného lístka pre cudzincov mimo štátov EÚ   
1.  týždenného, mesačného nepredlžuje sa
2.  ročného - ak je doba povoleného pobytu minimálne 1 rok a viac 100,-€
3.   5 ročného - ak je doba povoleného pobytu minimálne 5 rokov a viac    

200,-€

4.   10 ročného - ak je doba povoleného pobytu minimálne 5 rokov a viac    

400,-€

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Poplatky za PL.doc)Poplatky za PL.doc[poplatky za PL, OkO, OPK]28 kB
Stiahnúť tento súbor (Poplatky za vydávanie a predlžovanie platno~.pdf)Poplatky za vydávanie a predlžovanie platno~.pdf[poplatky za vydavanie PL platné od 2022]102 kB
Nachádzate sa tu: Home Poľovné lístky Poplatky za vydanie PL