Informácia o rozsahu poisteni

Slovenská poľovnícka komora a jej organizačné zložky
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom práva poľovníctva poisteného
 
Slovenský poľovnícky zväz
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom práva poľovníctva poisteného.

V prípade akejkoľvek poistnej udalosti pri výkone práva poľovníctva dávame na vedomie nasledovné zmluvy (viď príloha). Poprosíme, aby ste si pozorne prečítali oba priložené dokumenty a v prípade poistnej udalosti kontaktovali kompetentné osoby.

 

 

 

Nachádzate sa tu: Home Informácia o rozsahu poisteni